Nova Ajuda de 200€ per persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni (feb-març 23)

Nova ajuda de 200 euros (un únic pagament) des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2023

Plaç: 15 de febrer a 31 de març de 2023

Requisits

-L’ajut està adreçat a tota persona física resident habitual a Espanya
-Famílies amb rendes inferiors a 27.000 euros
-Que no percebin IMV /Ajuda a la infància (si la tenen demanada però no la cobren si que es pot sol·licitar) ni una Pensió de la Seguretat Social (règim general o especial)
-Els hi demanarà també una de les dues opcions següents


MARCAR UNA DE LES DUES SEGÜENTS
Desempeñaba un trabajo o realizaba una actividad económica por la que estaba de alta en la Seguridad Social o en una mutualidad. 
Ha sido beneficiario de la prestación o subsidio por desempleo (també val si estan demandants d’ocupació)

On es sol·licita? a la seu electrónica de l’agència tributaria
https://sede.agenciatributaria.gob.es o presencial ( previa petició de cita prèvia)

Com es demana? Amb DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN
Nota: Pel que hem comprovat l’accés a la tramitació per aquelles persones que tinguin clave permanente és a través de l’opció CLAVE PIN (encara que no ho sembli, es pot fer amb clave pin encara que només es dispongui de la permanente)

Què es demana per tramitar-la?(dir-ho quan truquin per demanar cita)
-Dades personals, mail, telf
-Dades dels convivents si són familiars. En cas de menors demana nom i cognoms i data de naixement, en cas de parella/matrimoni demana DNI/NIE
-num IBAN

Quan es cobra? al num IBAN que se’ ls demana.
A la web diu que si tarden més de 3 mesos des que s’obre la convocatòria (correspon al dia 30 de juny de 2023 ) és com si estés desestimada
L’any passat tardaven uns dos mesos a cobrar-la .

Nota: Aquesta ajuda compta com a pagament de un segon pagador a efectes tributaris. Per tant aquelles persones que no feien declaració de la renta per tenir un ingressos inferiors a 22.000€ els pot afectar (es bastant dificil que afecti, hauren de ser persones que cobressin entre 15000 i 22000 i que els segons, tercers, ..pagadors sumessin més de 1500€). La casustica és molt concreta, mirar web

Advertisement