Ajudes, prestacions, deduccions per a dones

Hi ha varies ajudes, complements, pensions, prestacions, deduccions… pensades per ajudar a les dones, amb l’objectiu de minimitzar els efectes provocats per la bretxa de gènere . Te’ n posem algunes

Complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere
Substitueix el complement per maternitat per aportació demogràfica per un complement dirigit a la reducció de la bretxa de gènere

Violència contra la dona (prestacions, ajudes,…)
Tràmits que es poden fer per obtenir les mesures posades a l’abast de la ciutadania que pal·lien els efectes soferts en situacions de violència de gènere (inclou als fills). Inclou prestacions, ajudes, assistència…

Prestació inicial per naixement i cura de menor, per part o per adopció, acolliment o guarda amb fins d’adopció

Deducció per maternitat o Ajuda de 100€ a mare treballadora (Cheque bebe) o
En cas que tinguis un fill de menys de 3 anys i estiguis treballant

Xec guarderia
Deducció de 1000 euros que s’aplica a la declaració de la Renta (IRPF) dirigida a mares treballadores

Conveni especial de cuidadors no professionals de persones en situació de dependència
Es pot sol·licitar l’alta en el conveni especial en el cas d’aquelles persones que estiguin realitzant tasques de cures no professionals a persones dependents, i podran cotitzar en la SS

Ingrés Mínim Vital i Complement de la infància
Prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques. El mateix formulari inclou la prestació del complement d’ajuda per a la infància.

Prestació de risc durant l’embaràs i/o durant la lactància natural

Prestacions familiars per fill amb discapacitat a càrrec

Pensió de viüdetat

Naixement i cura de menor

Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave


Advertisement