Dni electrònic


El DNI electrònic serveix per acreditar de forma física i digital la identitat personal del seu titular i permet la signatura electrònica de documents. Tràmits amb l’administració pública, com a document identificatiu. Tràmits més demanats: delictes sexuals, delictes penals, ajudes a seguretat social,tràmits amb hisenda…

Continua la lectura de “Dni electrònic”